กระดานสนทนา

 • หัวข้อ : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีอะไรบ้างครับ

   งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีอะไรบ้างครับ

  ชื่อ : เอก ชื่อ : kok214@hotmail.com วันที่/เวลา : 9 ส.ค. 2556 12:23:23 ไอพี : 192.168.200.38แจ้งลบ

  ความคิดเห็น : 1 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็นที่ : 1

  สวัสดีครับ 

  ชื่อ : เด็กดอย อีเมล์ : watana@hotmail.com วันที่/เวลา : 21 พ.ย. 2556 15:05:31 ไอพี : 192.168.200.135 แจ้งลบ

  แสดงความคิดเห็น
  ความคิดเห็น :
  ชื่อ :
  อีเมล์ :
  รหัสยืนยัน ** :

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14