ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสถาบัน 78 เข้าทำการทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

                    สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส เปิดให้หน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2556 โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง http://www.ieee-elearning.org ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิกที่นี่

 วันที่ : 9 ส.ค. 2556
ที่มา : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อ่าน : 1626

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่  680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
WebSite : http://libweb.snru.ac.th Tel. 0-4297-0048 ต่อ 14